Adatkezelési tájékoztató

A https://hellocristo.hu címen elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője és fenntartója a Smartsurance Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3152 Nemti, Kossuth út 67., cégjegyzékszáma: 12-09-009881, nyilvántartja a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 25935909-2-12, a továbbiakban: Társaság, vagy Adatkezelő). A Társaság a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzíti teljes körűen azokat az információkat, amelyek a Társaság által a Weboldal üzemeltetése megvalósított adatrögzítések és adatkezelések részleteire vonatkoznak.

 

A Társaság adatai és elérhetőségei az alábbiak:

Smartsurance Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3152 Nemti, Kossuth út 67.

Cégjegyzékszám: 12-09-009881

Adószám: 25935909-2-12

KSH statisztikai számjel: 25935909-6203-113-12.

Képviselője: Szota Szabolcs ügyvezető

Honlap: https://hellocristo.hu

E-mail: info@hellocristo.hu

Telefon: +36 30 128 7577

Postacím: 3152 Nemti, Kossuth út 67.

 

A Társaság elkötelezett híve a személyes adatok jogszerű kezelésére vonatkozó szabályok betartásának és betartatásának, így különösen a magánszféra védelmének. A Weboldal működtetése során felmerülő adatkezelések kapcsán a Társaság különösen a következő jogszabályok rendelkezéseinek felel meg:

 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény),
 • Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertörvény),
 • Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Hírközlési Törvény), valamint
 • mindazon európai uniós jogi aktusok (különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – GDPR-rendelet), amelyek közvetlenül alkalmazandók.

A Társaság adatkezelőjévé válik mindazon adatoknak, és  a hatályos jogszabályokrendelkezéseinek megfelelően kezeli mindazon személyes adatokat, amelyek a Weboldal felhasználói a Weboldal látogatása és használata során átadnak a Társaságnak.. A GDPR-rendelet szerint személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

A Weboldal látogatói a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt teljeskörű tájékoztatás ismeretében dönthetnek arról, hogy a továbbiakban böngészik-e a Weboldalt, illetve a Weboldalon keresztül megadják-e személyes adataikat a Társaság részére. A személyes adatok megadása önkéntes, azonban a Weboldal bizonyos funkciói nem elérhetők azon érintettek részére, akik valamely adatkezeléshez történő hozzájáruláshoz nem járulnak hozzá. A Weboldal megfelelő használata, továbbá bizonyos szolgáltatásai igénybevételének előfeltétele az, hogy a látogató kifejezett hozzájárulásával elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételeket, amellyel elismeri, hogy a tájékoztatást megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, és az adott adatkezelési célra vonatkozó adatkezeléshez hozzájárul.

 

 1. Látogatottsági adatok és cookie technológia alkalmazása

A Weboldal böngészésekor a Weboldal a látogató eszközére adatfájlokat, ún. cookie-kat helyez el. A cookie fájlok (a továbbiakban: sütik) elhelyezése bizonyos esetben a felhasználó engedélyéhez kötött. A sütik elhelyezésének elsődleges célja, hogy névtelen, azaz az érdekelt azonosítására alkalmatlan, információt továbbítson a Társaság részére a Weboldalon történt látogatásról. A látogató ennek megfelelően elfogadhatja vagy elutasíthatja a sütik használatát a 

böngészés megkezdésekor történő hozzájárulás megtagadásával, illetve a böngészője megfelelő beállításaival. A Weboldal az alábbi típusú cookie fájlokat az alábbi funkciók kiszolgálása érdekében küldi a látogató eszközére:

Google Analytics,
Kezelt adatok köre: böngészéshez kapcsolódó adatok, így különösen felhasználói szám, felhasználói forrás, aloldalak megtekintése, látogatás időtartama, illetve további, a Google Analytics funkcióinak leírásában meghatározott információk.

Adatkezelés céljának megfelelő felhasználási módok: A Felhasználó részére személyre szabottabb információk biztosítása, látogatottsági adatok mérése és rögzítése, statisztikák készítése.

Remarketing célú technológiák (AdWords, Facebook képpont)
A Társaság külső szolgáltatók szolgáltatását veszi igénybe ahhoz, hogy a szolgáltatók által a Weboldalon bemért és rögzített látogatása adatainak tárolásával és felhasználásával képes legyen a Társaság bizonyos tartalmait, hirdetéseit megjeleníteni a felhasználó részére, ha ezen szolgáltatók valamely partnerének webhelyére látogat.

A Google AdWords szolgáltatásának igénybevétele okán a Weboldal felhasználójának eszközére a Weboldal a Google Inc (1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által biztosított cookie-t helyez el, amellyel a Google Inc partnerei weboldalainak böngészésekor a látogató azonosíthatóvá válik. A cookie névtelen, azaz a látogató személyének azonosítására nem alkalmas formában azon adatokat tárolja, amelyek arra vonatkoznak, hogy a látogató a Weboldal mely aloldalait tekintette meg.

A Társaság a Weboldalon igénybe veszi a Facebook által remarketing célra kialakított beépített kódkészletét, amelynek célja, hogy a Weboldal látogatója részére a Társaság reklámja, hirdetése elérhetővé váljon a Facebook használata során és a Facebook jelentést készítsen a hirdetések által kiváltott felhasználói műveletekről, amelynek eredményeképpen a Társaság optimalizálni képest a hirdetési tevékenységét. A Facebook képpontok alkalmazásával kapcsolatban további információ az alábbi webhelyen érhető el: https://hu-hu.facebook.com/business/help/651294705016616?helpref=page content. A képpont személyes adatot nem gyűjt, nem kezel és nem tárol. Fontos, hogy a felhasználó megtudhatja, ha a Facebook képpontok alapján célzott reklámra létrehozott célközönségbe tartozik, ha a Facebookon megjelenő hirdetés legördíthető mezőjére kattint és a „miért látom ezt a hirdetést” kérdést megnyitja. Ezzel a funkcióval a felhasználó lejelentkezhet az adott hirdetésről is.

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó előzetes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása, amelyet a böngészőben felugró Cookie nyilatkozat elfogadásával adhat meg. Adatkezelés időtartama: a Cookie-k által rögzített adatokat legfeljebb 5 évig tárolja a Társaság. 

A látogató jogosult elfogadni, vagy elutasítani a cookie-k használatát, emellett saját böngészője megfelelő beállításával szintén megakadályozhatja a cookie-k elhelyezését. Ennek pontos lehetőségéről és a cookie-kra vonatkozó bővebb információt a következő oldalon található információ: https://www.youronlinechoices.com/hu/. A cookie-k működésének látogató általi letiltása esetén a Weboldal bizonyos funkcióit korlátozott módon fogják tudni elérni.

 

 1. Hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a látogató önkéntes hozzájárulása.  Az érintett a hozzájárulását úgy adhatja meg, hogy az adatkezelési tájékoztató elolvasását követően bepipálja az „Elolvastam az Adatkezelési Tájékoztató” elnevezésű checkboxot és ezt követően a „Feliratkozás” gombra kattint.

Adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozott felhasználók tájékoztatása a Társaság tevékenységéről, szolgáltatásairól, működéséről, továbbá a Társaság szolgáltatásainak népszerűsítésére vonatkozó reklámüzenetek küldése, marketing tevékenység folytatása. 

Kezelt adatok köre: e-mail cím 

Adatkezelési időtartama: az az időtartam, ameddig a Társaság hírleveleket küld a feliratkozott érintettek részére, de legfeljebb  az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásáig terjedő időtartam. 

A látogató a hírlevél küldéséről bármikor, ingyenesen és bármilyen feltétel nélkül leiratkozhat, azaz visszavonhatja hozzájárulását, a hírlevélben elhelyezett leiratkozási gomb használatával, illetve az ott megjelölt módon, továbbá az info@hellocristo.hu email címre, illetve a Társaság székhelyére eljuttatott leiratkozási szándékát tartalmazónyilatkozatával. 

A hírlevelek küldésére a Társaság a MailChimp szolgáltatását használja, amely adatfeldolgozó által biztosított informatikai rendszeren keresztül a Társaság online hozzáféréssel bonyolítja a hírlevelek kiküldését. Az online rendszerben a Társaság a hírlevélre feliratkozott felhasználói személyes adatait (email cím) tárolja, részükre hírlevelet küld, a kiküldött hírlevelekhez kapcsolódó felhasználói műveleteket figyeli (megnyitás, átkattintás, olvasás), illetve a kézbesítésre nem kerülő hírleveleket szűri.

A hírlevelekkel kapcsolatos személyes adatokat a Társaság a saját szerverein és az igénybe vett adatfeldolgozó szerverén is tárolja, amely az EU területén helyezkedik el. 

A Társaság hírlevélszolgáltatására igénybe vett adatfeldolgozója: Cégnév: The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA 

A Társaság fenntartja a jogot az adatfeldolgozó megváltoztatására.

3. Az üzenetküldéssel kapcsolatos adatkezelés 

A Weboldal „Rólunk” menüpontja alatt az érintettnek lehetősége van arra, hogy a Társaság részére üzenetet küldjön. Az üzenet küldéséhez az érintettnek bizonyos személyes adatokat kell megadnia, így az üzenetküldés funkció használatához kapcsolódó adatkezelésre a jelen pontban foglaltak az irányadóak. 

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását úgy adhatja meg, hogy az adatkezelési tájékoztató elolvasását követően bepipálja az „Elolvastam az Adatkezelési Tájékoztató” elnevezésű checkboxot és ezt követően a „Küldés” gombra kattint. 

A Társaság az üzenetküldés funkció használata során az érintett nevét és e-mail címét kezeli. Az adatkezelés célja, hogy a Társaság az érintett megkeresésre válaszolni tudjon, ehhez kapcsolódóan pedig az érintettet be tudja azonosítani.

A Társaság az érintett fenti személyes adatait addig kezeli, amíg az az érintett megkeresésének feldolgozásához és megválaszolásához szükséges, de legfeljebb addig, amíg az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását vissza nem vonja.    

 

4. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

A fent említett adatkezelési tevékenyégekhez kapcsolódóan az érintettet az alábbi jogok illetik meg. 

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a hatályos jogszabályokban rögzített valamennyi információról tájékoztatást kérjen az Adatkezelőtől a jelen tájékoztatóban rögzített elérhetőségek valamelyikén. 

Az érintett hozzáféréshez való joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzés kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 5. a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. az adatforrásokra vonatkozó információ;
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát egy alkalommal az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az Érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Az érintett jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését az Adatkezelő e-mail címére küldött, erre irányuló kérelem útján.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. 

Törléshez való jog:

Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike alapján: a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy az érintett bármikor díjmentesen tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adat üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők. 

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást:

Az érintett személyes adatival kapcsolatban automatizált döntéshozatal nem történik.

Bíróság előtti igényérvényesítéshez való jog:

Az Érintett a Személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen keresetet nyújthat be az illetékes bírósághoz.

Adatvédelmi hatósági eljárás kezdeményezése:

Az Érintett az adatkezelés jogszerűtlensége esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Küldj üzenetet!

Felkeltettük az érdeklődésed? Van egy ötleted, amivel még jobbak lehetnénk?
Csak egy kedves szót akarsz küldeni? Írj nekünk!

12 + 7 =

Smartsurance Technologies Kft
3152 Nemti, Kossuth út 67.
adószám: 25935909-2-12
cégjegyzékszám: 12 09 009881
MNB nyilvántartási szám: 219100300242

 

 

appstore letöltés