Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztatót azért készítettük, hogy megfelelő információkat biztosítsunk neked a személyes adataid kezeléséről.

Felhívjuk a figyelmed, hogy a Cristo használatához kapcsolódóan kezelni fogjuk bizonyos személyes adataidat.

Kérünk, hogy figyelmesen olvasd végig az alábbi tájékoztatót és csak akkor használd a Cristo-t, ha a személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi rendelkezés világos és egyértelmű a számodra és a személyes adatok kezelésével a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint egyetértesz.

1. Fogalmak

A tájékoztatóban használunk bizonyos fogalmakat, amelyeket az alábbiak szerint kell értelmezni:

1.1. Adatkezelő: a Cristo üzemeltetője és működtetője, a Smartsurance Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3152 Nemti, Kossuth út 67., cégjegyzékszám: 12-09-009881, adószám: 25935909-2-12).

1.2. ÁSZF: a Cristo Általános Szerződési Feltételei.

1.3. Érintett: a Cristo alkalmazás felhasználója, aki a Cristo-ban regisztrál és akinek személyes adatait az Adatkezelő kezeli.

1.4. Felhasználói Profil: az Érintett egyes személyes adatainak összessége, amelyet a Cristo egy helyen, összesítve kezel.

1.5. Demo Mód: a Cristo regisztrációt követően elérhető, ingyenes alapszolgáltatásai. A Demo Módra vonatkozó részletes rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza.

1.6. Roar Casco:. a Cristo használatával igénybe vehető biztosítás. A Roar Casco szolgáltatást a Generali Biztosító Zrt. (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., cégjegyzékszám: 01 10 041305, adószám: 10308024-4-44) mint biztosító nyújtja

1.7. Beat: egy olyan telemetriai eszköz, ami a Roar Casco szolgáltatás igénybevételéhez szükséges

2. Adatkezelő cégadatai, elérhetőségei
Smartsurance Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3152 Nemti, Kossuth út 67.
Cégjegyzékszám: 12-09-009881
Adószám: 25935909-2-12
KSH statisztikai számjel: 25935909-6203-113-12.
Képviselője: Szota Szabolcs ügyvezető
Honlap: https://hellocristo.hu
E-mail: info@hellocristo.hu
Telefon: +36 30 181 2450
Postacím: 3152 Nemti, Kossuth út 67.

3. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés

3.1. Tájékoztatunk, hogy a Cristo használatával kapcsolatban különböző célokból és különböző jogalapokon kezeljük a személyes adataidat.

3.2. Jelenleg a Cristo-ban kétféle szolgáltatást tudsz igénybe venni:
– használhatod a Cristo-t Demo Módban,
– , valamint
– igénybe veheted a Roar Casco szolgáltatást.

A Roar Casco igénybevételéhez szükséges továbbá a Beat-et bérbe vedd és a gépjárművedhez csatlakoztasd.

3.3. A Szolgáltató mindkét szolgáltatáshoz és a Beat bérletéhez és használatához kapcsolódóan is végez személyes adatkezelést, amelyekre részben eltérő adatkezelési szabályok vonatkoznak.

3.4. Ezt az adatkezelési tájékoztatót a regisztrációs folyamat alatt olvashatod, a regisztrációt követően pedig a Demo Mód válik közvetlenül elérhetővé számodra. A Beat bérletére és használatára, valamint a Roar Casco igénybevételére külön szerződési feltételek vonatkoznak. Emiatt az alábbiakban a regisztráció és a Demo Mód adatkezelési szabályairól tájékoztatunk, de felhívjuk a figyelmed, hogy amennyiben úgy döntesz, hogy a Roar Casco-t igénybe szeretnéd venni, abban az esetben a Beat bérletéhez és használatához, valamint a Roar Casco igénybevételéhez z kapcsolódó adatkezelési rendelkezésekről külön tájékoztatunk majd.

4. A regisztrációhoz szükséges adatkezelés

4.1. Adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja az önkéntes hozzájárulásod. A hozzájárulásodat úgy tudod kifejezni, hogy a regisztráció során a személyes adataidat megadod.

4.2. Az adatkezelés célja:

A Cristo alkalmazást az Érintett kizárólag abban az esetben használhatja, amennyiben a Cristo alkalmazásban regisztrál.

Az adatkezelés célja az, hogy a Cristo alkalmazást az Érintett használni tudja. Az adatok megadásával jön létre a Felhasználói Profil.

A Felhasználói Profilodhoz lehetőséged van továbbá profilképet is feltölteni. A profilkép feltöltése nem kötelező, anélkül a Felhasználói Profil létrehozható. Amennyiben úgy döntesz, hogy a Felhasználói Profilodhoz profilképet is feltöltesz, abban az esetben az adatkezelés célja, hogy a Cristo részedre nagyobb felhasználói élményt nyújtson, nagyobb mértékben személyre tudd szabni.

4.3. A kezelt személyes adatok köre:

A Cristo-ba való regisztrációt négyfélemódon tudod elvégezni, a kezelt személyes adatok köre a regisztráció módjától függ.

a) Amennyiben a regisztrációt a Facebook profilod összekapcsolásával végzed el, a Cristo online összekapcsolódik a Facebook rendszerével és a Facebook profilodból átveszi az alábbi személyes adataidat:
– Facebookban regisztrált vezetéknév és keresztnév
– Facebookban regisztrált e-mail cím

b) Amennyiben a regisztrációt a Google profilod összekapcsolásával végzed el, a Cristo online összekapcsolódik a Google rendszerével és a Google profilodból átveszi az alábbi személyes adataidat:
– Googleban regisztrált vezetéknév és keresztnév
– Googleban regisztrált e-mail cím

c) Amennyiben a regisztrációt az Apple ID profilod összekapcsolásával végzed el, a Cristo online összekapcsolódik az Apple rendszerével és az Apple ID profilodból átveszi az alábbi személyes adataidat_
– az Apple ID-ban regisztrált vezetéknév és keresztnév
– az Apple ID-ban regisztrált e-mail cím

d) Amennyiben a regisztrációt az adataid manuális megadásával végzed el, az alábbi személyes adataidat kell megadnod:
– e-mail cím
– jelszó

Tájékoztatunk arról, hogy a Beat bérletéhez és használatához, valamint a Roar Casco igénybevételéhez a fentieknél több személyes adatodat kell megadnod, az adott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötése során. Amennyiben ezen szolgáltatásokat igénybe veszed, a szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes adataidat a Felhasználói Profilodhoz hozzákapcsoljuk és tároljuk.

Amennyiben úgy döntesz, hogy a Felhasználói Profilodhoz profilképet is feltöltesz, a Szolgáltató az általad felöltött profilképet is kezeli.

4.4. Az adatkezelés időtartama:

A személyes adataidat addig kezeljük, ameddig a Felhasználói Profilod törlésre nem kerül.

Felhívjuk a figyelmed, hogy amennyiben a Roar Casco szolgáltatást is igénybe veszed, az adatkezelés időtartama a 4.3. pont szerinti személyes adatait tekintetében is eltérő lehet. A fenti szolgáltatások igénybevétele esetén az adatkezelés időtartamáról az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatunk részletesen.

A Felhasználói Profilodban feltöltött profilképet bármikor törölheted, amely a profilkép tekintetében megszünteti az adatkezelést a Felhasználói Profil törlése nélkül is.

4.5. A személyes adatok megismerésére jogosultak:

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő azon közreműködői, alkalmazottjai és megbízottjai jogosultak, akiket a Cristo alkalmazás üzemeltetésével, működtetésével az Adatkezelő megbízott és akiknek a tevékenységük ellátásához feltétlenül szükséges, hogy a személyes adatokat megismerjék, vagy az tevékenységük jellegéből adódóan elkerülhetetlen.

4.6. Visszavonás joga:

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogalapja a hozzájárulod, a hozzájárulást bármikor jogosult vagy visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulásodat úgy tudod visszavonni, hogy az Adatkezelőnél kérelmezed a Felhasználói Profilod törlését. Felhívjuk a figyelmed, hogy a Cristo a személyes adatok kezelése nélkül jellegéből adódóan nem használható, így amennyiben az adatkezeléshez való hozzájárulásodat visszavonod, az egyúttal azt is jelenti, hogy a Cristo-t nem tudod tovább használni.

Felhívjuk továbbá a figyelmed, hogy amennyiben Beat-et bérbe veszed, vagy a Roar Casco szolgáltatást igénybe veszed, az adatkezelés jogalapja megváltozik, a személyes adataidat az Adatkezelő nem csak a hozzájárulásod alapján, hanem szerződéses kötelezettsége teljesítése érdekében, valamint jogszabályi kötelezettsége alapján is kezeli. Amennyiben az adatkezelés jogalapja nem az önkéntes hozzájárulásod, a visszavonás joga már nem illet meg. A fenti szolgáltatások igénybevétele esetén az adatkezelés jogalapjáról az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatunk részletesen.

5. A Demo Mód használatához kapcsolódó adatkezelés

5.1. Adatkezelés jogalapja:

Az Adakezelő adatkezelésének jogalapja az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés teljesítése, vagyis az adatkezelés ahhoz szükséges, hogy az Adatkezelő a Cristo-ban a Demo Mód szolgáltatásait nyújtani tudja az Érintettnek.

5.2. Az adatkezelés célja:

A Cristo-ban történő regisztrációt követően a Demo Mód szolgáltatásai közvetlenül elérhetőek az Érintett felhasználónak. Az adatkezelés célja erre tekintettel az, hogy a Demo Mód alapfunkciójának számító szolgáltatásokat az Adatkezelő nyújtani tudja az Érintettnek. Amennyiben ezt a szolgáltatást az utazás kezdetén az Érintett elindítja, a Demo Módban a Cristo az Érintett vezetési szokásait vizsgálja, elemzi és meghatározott szempontrendszer szerint azokból következtetések von le, azokat pontozza. A vezetési szokások nyomon követéséhez a Cristo a mobileszköz GPS adatait használja fel. Az így gyűjtött és feldogozott adatok közül önmagukban nem mindegyik minősülne személyes adatnak, azonban tekintettel arra, hogy azokat az Adatkezelő az Érintett személyével össze tudja kapcsolni, ezen adatok is személyes adatnak minősülnek. Ez az adatgyűjtés nem automatikus, a Cristo az adatkezelést csak abban az esetben végzi, ha ezt a szolgáltatást az Érintett az utazás kezdetén elindítja és akkor ér véget, amikor az utazás végén az Érintett a szolgáltatás leállítja.

Az Adatkezelőnek az adatkezelési tevékenysége automatizált döntéshozatalt és profilalkotást jelent.

5.3. A kezelt Személyes adatok köre:

A Demo Mód használata során a Cristo az alábbi adatokat kezeli az Érintettről:
– Facebook profillal történő regisztráció esetén az Érintett Facebook profiljában rögzített neve
– Google profillal történő regisztráció esetén az Érintett Google profiljában rögzített neve
– Apple ID profillal történő regisztráció esetén az Érintett Apple ID profiljában rögzített neve
– Az Érintett e-mail címe
– Az Érintett telefonjának GPS alapján megállapított helyadatai
– Az Érintett telefonjának gyorsulási és lassulási adatai

A Demo Mód szolgáltatásának a lényege továbbá, hogy a fenti adatokat az Adatkezelő azért gyűjti, hogy abból további adatokat, következtetéseket vonjon le az Érintett számára, azok alapján az Érintett vezetési szokásait pontozza. Erre tekintettel tájékoztatunk, hogy elemzések során létrejövő új adat is személyes adatodnak minősül, amelyet az Adatkezelő szintén kezel.

5.4. Az adatkezelés időtartama:

A személyes adataidat az Adatkezelő addig kezeli, amíg a Demo Módot használod. Tekintettel arra, hogy a Demo Mód szolgáltatásai a Cristo alapszolgáltatásai, tehát a Cristo a Demo Mód igénybevétele nélkül jellegéből adódóan nem használható, az adatkezelés addig tart, amíg a Felhasználó Profilod törlésre nem kerül.

5.5. A Személyes adatok megismerésére jogosultak:

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő azon közreműködői, alkalmazottjai és megbízottjai jogosultak, akiket a Cristo alkalmazás üzemeltetésével, működtetésével az Adatkezelő megbízott és akiknek a tevékenységük ellátásához feltétlenül szükséges, hogy a személyes adatokat megismerjék, vagy az tevékenységük jellegéből adódóan elkerülhetetlen.

6. Az Érintett jogai

6.1. Tájékoztatáshoz való jog:

Jogosult vagy arra, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a hatályos jogszabályokban rögzített valamennyi információról tájékoztatást kérj az Adatkezelőtől a 2. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén.

6.2. Az Érintett hozzáféréshez való joga:

Jogosult vagy arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzés kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapj:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) az adatforrásokra vonatkozó információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát egy alkalommal az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az Érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

6.3. Helyesbítés joga:

Jogosult vagy kérni az Adatkezelő által kezelt, rád vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését az Adatkezelő 2. pontban rögzített e-mail címére küldött, erre irányuló kérelem útján.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

6.4. Törléshez való jog:

Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő törölje a rád vonatkozó személyes adatokat:

a) Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike alapján: a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
g) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
h) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
i) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
j) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.6. Tiltakozás joga:

Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adataidnak az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmed, hogy bármikor díjmentesen tiltakozhat a rád vonatkozó személyes adat üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Adathordozáshoz való jog

Érintettként jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd.

6.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Tekintettel arra, hogy az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítésén alapul az automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés, így az Érintett kizárólag arra jogosult, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6.9. Bíróság előtti igényérvényesítéshez való jog:

Az Érintett a Személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen keresetet nyújthat be az illetékes bírósághoz.

6.10. Adatvédelmi hatósági eljárás kezdeményezése:

Az Érintett az adatkezelés jogszerűtlensége esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu